Informacije o obradi osobnih podataka

Promjeni opcije kolačića.

UVOD

Marina Commerce d.o.o., OIB: 19871089969, Puntica 7, Punat, ovim putem želi Vam pružiti informacije o svrsi, zakonskoj osnovi i drugim uvjetima obrade osobnih podataka.

Marina Commerce d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka i sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR),  Zakonu o provedbi opće uredbe i Općoj politici zaštitite osobnih podatka Marina Punat Grupe obrađuje i štiti Vaše osobne podatke.

SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Kupnja u Web trgovini

Društvo Marina Commerce d.o.o. upravlja s dvije web trgovine na mrežnim stranicama www.marina-commerce.hr/trgovina/ i https://maredecor.hr/ (dalje u tekstu zajedno: Web trgovina).

Kupnju proizvoda u Web trgovini možete obaviti kao gost, bez registracije i kao registrirani korisnik.

Ukoliko se želite registrirati od Vas ćemo zatražiti da odaberete korisničko ime, email adresu preko koje se želite prijaviti u svoj račun i odaberete pristupnu lozinku. Kao registrirani korisnik imat ćete uvid u prethodne narudžbe i jednostavnije obavljati kupovinu u Web trgovini. U svakom trenutku možete deaktivirati svoj korisnički račun, a svi podaci koji se odnose na Vas i prethodne kupnje biti će obrisani odmah po zahtjevu.

Neovisno o tome jeste li gost ili registrirani korisnik, za kupnju i dostavu kupljenih proizvoda od Vas ćemo zatražiti ime i prezime, adresu za dostavu te kontakt email adresu i broj telefona. 

Za potrebe izdavanja R1 računa, kada ste u svojstvu fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost,  zatražit ćemo i vaš OIB s obzirom da je isti nužni sastavni dio R1 računa.

Pravna osnova za navedene obrade je ugovor sklopljen između Vas kao kupca (gosta ili registriranog korisnika) i društva Marina Commerce d.o.o. kao voditelja obrade, odnosno prodavatelja. Ukoliko nam ne pružite nužne podatke nećemo Vam moći prodati i dostaviti proizvode iz Web trgovine, te po potrebi izdati R1 račun.

Rješavanje pritužbi i odgovori na upite

Vaše osobne podatke obrađujemo i u svrhe pružanja svih informacija koje ste usmeno, putem emaila, kontakt formi na mrežnim stranicama ili telefonski zatražili od nas. Ovisno o vrsti upita ova obrada se temelji na Vašoj privoli ili može biti vezana za poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev i ispunjavanje prava i obveza iz ugovornog odnosa (ukoliko ste naš kupac).

Kao potrošač imate pravo uložiti pisani prigovor na pruženu uslugu. Vaše podatke koje ste nam dostavili i dodatne podatke koje smo eventualno zatražili od Vas obradit ćemo isključivo u svrhe rješavanja Vašeg prigovora.

Pravna osnova za obradu osobnih podatka proizlazi iz ugovornog odnosa s obzirom da se prigovor odnosi na pruženu uslugu (kupnju u Web trgovini).

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

U pojedinim poslovnim procesima, primjerice za poslove informatičke podrške i računovodstva, koristimo usluge pouzdanih partnera (izvršitelja obrade). Izvršitelji obrade, kada je to nužno, obrađuju vaše osobne podatke prema našim uputama uz osiguranje primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka.

Podatke o adresi za dostavi proslijedit ćemo našim pouzdanim partnerima koji obavljaju poslove dostave poštanskih pošiljaka.

U posebnim situacijama, u okviru istraga i drugih službenih radnji koje provode ovlaštena javna tijela bit ćemo obvezni dostaviti tražene podatke koje obrađujemo (npr. temeljem zahtjeva Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH, nadležnog suda i sl.).

Društvo ne prosljeđuje Vaše osobne podatke primateljima izvan Europske UNIJE . 

VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Marina Commerce d.o.o. čuva podatke u skladu s kriterijima predviđenim zakonskim propisima ili obvezama koje proizlaze iz ugovornog odnosa vezano za prodaju u Web trgovini.

Podatke koje smo prikupili i obradili temeljem Vaše privole brisat ćemo odmah po povlačenju privole ukoliko ne postoji druga pravna osnova za daljnju obradu ili čuvanje podataka.

Podatke koje obrađujemo temeljem našeg legitimnog interesa čuvat ćemo u minimalnom vremenskom razdoblju koje je potrebno za ostvarenje svrhe obrade.

PRAVA U OBRADI OOSBNIH PODTAKA

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade možete ostvariti sljedeća prava:

  • Pravo na informacije o obradi te pristup i kopiju podataka;
  • Pravo na ispravak netočnih  i/ili dopunu nepotpunih podataka;
  • Pravo na brisanje podataka (ukoliko više ne postoji pravna osnova da daljnju obradu ili pohranu).

Ukoliko je primjenjivo, ovisno o načinu obrade podataka i pravnoj osnovi, dostupna su vam i sljedeća prava:

  • Pravo na ograničenje obrade;
  • Pravo na prenosivost podataka;
  • Pravo prigovora na obrade koje se temelje na legitimnom interesu društva Marina Commerce d.o.o.;
  • Pravo na povlačenje prethodno dane suglasnosti za obradu podataka.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr

KONTAKT

Kako biste poslali zahtjev za pristup Vašim podacima, Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Marina Commerce d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

Marina Commerce d.o.o.
Puntica 7, Punat
Republika Hrvatska
e-mail:
pdp@marina-punat.hr