Pravila privatnosti

Vidi: Uvjeti poslovanja

Promjeni opcije kolačića.

1. UVOD

U Marina Commerce d.o.o. svjesni smo da naša uspješnost ovisi o zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenika. Bitan dio naših nastojanja da Vaše zadovoljstvo potaknemo i uvećamo je vezan uz zaštitu osobnih podataka posjetitelja naše web stranice maredecor.hr. Politikom privatnosti Marina Commerce d.o.o. štiti osobne podatke svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti Marina Commerce d.o.o. transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

2. OSOBNI PODACI

Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.
Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.

3. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Marina Commerce d.o.o. prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce (forms) za poziv na primanje obavijesti (newslettera), za korištenje uslugu Web shopa ili putem kontakta sa zaposlenicima Marina Commerce d.o.o. ili njezinih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.

Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (cookies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Web kolačići (Cookies).

Marina Commerce d.o.o. Vaše podatke ne prodaje. Marina Commerce d.o.o. Vaše podatke može dijeliti uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, a moguće je i da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je Marina Commerce pribavila od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.

4. OBRADA PODATAKA

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

5. SVRHA I UVID

Marina Commerce d.o.o. prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupila u kontakt sa Vama, razmjenjivala informacije, te Vam slala obavijesti i marketinške poruke za koje Marina Commerce d.o.o. smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.

Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste Marina Commerce d.o.o. da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko Marina Commerce d.o.o. odluči prestati s praksom takve komunikacije.

Marina Commerce d.o.o. u određenim situacijama, a naročito kroz djelovanje web shop-a na našoj stranici, nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Marina Commerce d.o.o. može, povremeno, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

6. WEB KOLAČIĆI (COOKIES)

Stranice Marina Commerce d.o.o. načelno koriste web kolačiće addthis.com; linkedin.com; doubleclick.net; facebook.com; marina-commerce.hr, accuweather.com. Korištenjem naše stranice s Vaših korisničkih profila će doći do populacije web kolačiće drugih korisnika za što Marina Commerce d.o.o. ne snosi odgovornost.

To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.

Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču pretraživača.

6. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

 • privole koju daju posjetitelji web stranice Marina Commerce d.o.o. kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
 • legitimni interes Marina Commerce d.o.o.
 • potrebe odgovora na marketinške upite
 • zakonska obaveza

Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

7. LEGITIMNI INTERES MARINA Commerce d.o.o.

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi Marina Commerce d.o.o. na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

8. PRIVOLA

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje Marina Commerce d.o.o. o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici Marina Commerce d.o.o. dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.

Marina Commerce d.o.o. će obradu po privoli provoditi vodeći računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu info@maredecor.hr ili odjavom sa newslettera.

9. IZJAVA O PROSLIJEĐIVANJU PODATAKA

Marina Commerce d.o.o. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima Marina Commerce d.o.o. traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Mi nećemo prosljeđivati dobivene osobne podatke od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ih ipak otkrijemo, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

Marina Commerce d.o.o. može proslijediti Vaše osobne podatke nadležnim tijelima za slučaj ispitivanja mogućeg kršenja Uvjeta poslovanja i radi otkrivanja i ispitivanja te otklanjanja rizika od prijevara, sigurnosnih i tehničkih problema ili radi zaštite imovine i sigurnosti Marina Commerce d.o.o. te njezinih korisnika i šire zajednice.

9. POLITIKA ZADRŽAVANJA

Marina Commerce d.o.o. će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.

10. ČUVANJE PODATAKA

Marina Commerce d.o.o. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

11. VEZE PREMA OSTALIM INTERNETSKIM STRANICAMA

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranicu Marina Commerce d.o.o. maredecor.hr te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.

Internet stranica Marina Commerce d.o.o. sadrži veze prema Internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.

Kada napuštate Internet stranicu Marina Commerce d.o.o., preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

12. VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

 • Pravo na pristup. U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, Vaše je pravo zatražiti pristup tim podacima i informacijama navedenima u članku 15. Opće uredbe (GDPR).
 • Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu proslijeđeni nekom drugom subjektu
 • Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade
 • Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr na direktni marketing
 • Pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka i profiliranju
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka biti će potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će Marina Commerce d.o.o. biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

KONTAKT ZA POTREBU ISPUNJENJE ZAHTJEVA, IZRICANJA PRIGOVORA, RJEŠAVANJE NESPORAZUMA I ODGOVORE NA PITANJA

Kako biste poslali zahtjev za pristup Vašim podacima, Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje Marina Commerce d.o.o. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:

Marina Commerce d.o.o.
Punat, Puntica 7
Republika Hrvatska
Telefon +385 (0)51 654 300
e-mail: info@maredecor.hr

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici.

Datum posljednjeg ažuriranja Politike privatnosti – svibanj 2018. godine.

Adresa naše web-stranice je: https://maredecor.hr.